Sydsvenskans köp av Helsingborgs Dagblad innebär bland annat att kulturmaterialet i stor utsträckning kommer att publiceras i båda tidningarna. Det medför att det offentliga samtalet krymper betydligt. I stället för två bokrecensioner får en författare nu bara en, istället för två bedömningar av film eller teater kommer vi nu bara att kunna läsa en.

Detta innebär också på sikt att antalet medverkande på kultursidorna –författare, filosofer, debattörer, fotografer, konst-, musik- och litteraturkritiker – kommer att bli färre, eftersom allt fler kommer att få än svårare än idag att försörja sig och ges möjlighet att skriva högkvalitativa texter.

Vi ser med stor oro på den utvecklingen.

Men inte nog med det. Sydsvenskans tidningsledning har dessutom för avsikt att dubbelpublicera material utan att kompensera upphovspersonerna ekonomiskt. Texter av redan lågt betalda skribenter ska alltså nu, utan extra ersättning, kunna tryckas i båda tidningarna.

Tidningen gör på så vis en besparing – på upphovspersonernas bekostnad.

De krav på högre arvoden som framförts från de berörda frilansmedarbetarna gentemot Sydsvenskan måste nu hörsammas.

En livaktig och mångröstad frilanskår som får anständigt betalt för sitt arbete är en förutsättning både för Sydsvenskans ställning som en av landets viktiga kvalitetstidningar och för den levande offentliga debatten i Skåne.
Vänliga hälsningar,
Gunnar Ardelius