Sveriges Författarförbund, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund har förhandlat färdigt med Kulturdepartementet om höjningen av biblioteksersättningen för år 2014. 2014 års örestal blir 1 krona och 41 öre vilket innebär en total biblioteksersättning om 139,2 miljoner kronor. En ökning om 5,5 miljoner kronor. Överenskommelsen är föremål för regeringens slutliga godkännande som väntas inom kort.

– Höjningen om 4 öre är rimlig i förhållande till ersättningens värde för upphovsmäns försörjningsvillkor och allmänhetens fria tillgång till böcker via våra öppna bibliotek. Nu måste vi fortsätta diskussionen om hur upphovsmännens försörjningsvillkor kan balanseras vid ökad e-boksutlåning, säger Gunnar Ardelius, ordförande i Sveriges Författarförbund.

– Vi gläder oss åt att uppgörelsen bibehåller värdet i ersättningen från 2013 till nästa år. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det totala värdet i biblioteksersättningen länge sjunkit mot den allmänna löneutvecklingen. Konsekvenserna av det måste hanteras i framtida överenskommelser, säger Lennart Eng, ordförande i Svenska Tecknare.

– örhandlingsordningen har fungerat väldigt bra. Vi har haft en konstruktiv dialog med Kulturdepartementet, som även öppnat för fortsatta samtal angående Litteraturutredningen, säger Lotta Schwarz, ordförande i Svenska Fotografers Förbund.

Sveriges Författarförbund, Föreningen Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund.

Kontaktuppgifter:
Gunnar Ardelius 073-945 01 15, ga@sff.info
Lennart Eng 073-544 55 34, lennart@svenskatecknare.se
Lotta Schwarz 070-313 57 25, lotta.schwarz@gmail.com