I lördags ägde Författarförbundets årsstämma rum på Ersta konferens i Stockholm. Vi vill tacka alla medlemmar som kom på denna soliga och vackra försommardag! Vi vill också från djupet av våra hjärtan tacka vår ordförande Gunnar Ardelius som nu avslutat sitt uppdrag efter sex mycket spännande och givande år. Efterträder gör författaren Grethe Rottböll som vi välkomnar och ser fram emot att arbeta med framöver!