Det europeiska nätverket för litterära översättare, CEATL, rapporterar om Författarförbundets avrådan att ingå översättaravtal med Bonnierförlagen.

Swedish Writer’s Union advocates boycott of new contract from Bonnier Publishing Group