Förändringarna inom litteraturområdet är djupgående. Här är det verkligen på sin plats att tala om ett paradigmskifte till följd av den omfattande digitaliseringen som skett över kort tid. Flera länder i Europa löser detta genom olika typer av regleringar för att säkerställa bokens värde på marknaden. Här hemma saknas sådana politiska initiativ. Därför är det nu nödvändigt för branschen själv att ta tag i frågan. Vi gör det genom att samla alla de olika personer, organisationer och företag som har litteraturen som uppdrag och ärende.

De övergripande frågorna är: Hur kan vi tillfredsställa våra olika intressen och behov utan att i görligaste mån skada själva kärnan som är språket, den litterära kvalitén och det fria ordet?

Vilka verktyg behöver vi från politiken och på vilka sätt kan vi var och en bidra?

Kommissionen består av:
• Jonas Axelsson, vd och förlagschef Polaris
• Lotta Brilioth Biörnstad, chef för ideella verksamheten på Natur & Kultur
• Josefin Engström, ordförande Svenska Tecknare
• Silvia Ernhagen, generalsekreterare Svensk biblioteksförening
• Frida Envall, vd bokhandelskedjan Ugglan
• Alex Haridi, ordförande Dramatikerförbundet
• Jonas Karlén, vd Adlibris
• Per Kornhall, ordförande Läromedelsförfattarna
• Victor Malm, kulturchef Expressen
• Grethe Rottböll, Sveriges Författarförbund
• Niclas Sandin, vd BookBeat
• Sverker Sörlin, författare och professor i miljöhistoria vid KTH i Stockholm
• Erik Titusson, vd och förläggare Lilla Piratförlaget
• Erik Wikberg, ekonom specialiserad på bokmarknaden vid Handelshögskolan i Stockholm
• Per Wirtén, Sveriges Författarförbund
• Författarförbundets nya ordförande som utses på förbundsstämman 18 maj
• Sakkunnig: Jesper Söderström, direktör Sveriges författarfond