Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner utlyser ett resestipendium för projektarbete i Turkiet, Väst- och Centralasien 2015.

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul ”har till ändamål att främja svensk forskning, främst humanistisk och samhällsvetenskaplig, i Turkiet och östra medelhavsområdet samt andra regioner som språkligt, kulturellt eller historiskt har anknytning därtill”. Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner är en stödorganisation till institutet och arrangerar egna kulturprogram.

För mer information om stipendiet och hur du ansöker besök: http://www.istanbulvanner.se/

Sista ansökningsdag är söndagen den 1 mars 2015.