Finlands översättar- och tolkförbund ger Författarförbundet sitt stöd i dess avrådan från att teckna översättaravtal med Bonnierförlagen. Läs hela uttalandet här!