”Det är bra att ett stöd för enskilda firmor äntligen är på plats, men Klys beklagar att hänsyn inte tagits till de synpunkter som framförts från kulturens egna remissinstanser, däribland Klys och våra medlemsorganisationer. Och detta trots att kulturbranschen sägs vara fokus för stödet, eftersom den är den mest drabbade branschen under pandemin.” Så skriver Klys i ett pressmeddelande sedan det nya stödet till enskilda näringsidkare presenterats.

Sveriges Författarförbund är en av medlemsorganisationerna i Klys som i sitt remissvar föreslog regeringen att slopa kravet på den enskilda näringsidkarens årsomsättning eller åtminstone sänka det till 129.000 kronor, vilket är genomsnittsomsättningen för en enskild firma med konstnärlig verksamhet.

För att komma ifråga för stödet, som nu går att söka hos Boverket, ska företagaren ha en årsomsättning på minst 200.000 kronor. Tappet under mars och april i år ska ha varit minst 30 procent, under maj 40 procent samt för juni och juli 50 procent. Det ska vara klart kopplat till coronapandemin.

”Det är oroväckande att regeringen vägrar att ta hänsyn till de fakta vi presenterar”, säger Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll. ”Coronapandemin har tydligt visat på det som påpekades redan i utredningen Konstnär oavsett villkor: att våra yrkesgrupper står utanför socialförsäkringssystemet. Det innebär inte att vi inte betalar skatt, bara att vi inte får ta del av de system som våra skattepengar går till. Eftersom årsomsättningen måste ligga på minst 200.000 kronor för att stödet till enskilda firmor under corona ska gälla, lämnas fortsatt de flesta av oss författare och översättare utanför.”