Stipendium för psalm- eller vistext

Hur ska en psalm se ut? Ungefär som att fråga hur en blomma ska se ut, säger psalmdiktaren Anders Frostenson. Hans förnyelsearbete med svensk psalm måste gå vidare. Vill du vara med i detta är du välkommen att söka stipendium hos AF-stiftelsen Psalm och sång.

Skicka in din ansökan och bifoga 5 exempel på psalm- och vismaterial du själv skrivit eller översatt och sådant du tror skulle kunna bli en psalm eller kyrklig visa.

För att underlätta bedömningen måste texterna presenteras i strofform, utan melodi.

Välkommen med Din ansökan senast den 1 september 2015!

Skicka ansökan till: AF-stiftelsen Psalm och sång, Själagårdsgatan 13, 111 31 STOCKHOLM

Mer information kan du få genom att kontakta vårt kansli på telefon 08-20 33 30 eller

e-post: af-stiftelsen@telia.com

Du kan även besöka www.andersfrostenson.com för att läsa mer om stipendiearbetet.