Vi har tyvärr ingen möjlighet att behandla ansökningar som kommer in före eller efter ansökningsperioden.

  • Stipendier ur fonden ska enligt stadgarna gå till förtjänta svenska författare, i behov därav.
  • Stipendiet innebär att stiftelsen ger ett bidrag motsvarande hyran för ditt arbetsrum (dock max 3000 kr/mån) i tre år.
  • Du som söker ska antingen ha ett befintligt arbetsrum, eller vara beredd att hyra ett arbetsrum inom ca tre månader efter tilldelat stipendium.
  • Stipendiet utbetalas mot uppvisande av hyreskontrakt eller hyresavi. Stiftelsen kan tyvärr inte bistå med förmedling av lämpliga arbetsrum utan det åligger stipendiaten.
  • Rummet kan ligga var som helst i Sverige, men kan inte ligga i den sökandes/sökandens familjs bostad (där sökande har sin hemvist) eller i annan egen fastighet (t ex sommarstuga).

Du behöver logga in i Movits för att komma åt det digitala formuläret. Sök stipendiet här.

Önskar du skicka in en ansökan per post, fyll i och skriv ut följande pdf.

Maila till ewa.ulander@forfattarforbundet.se eller skriv ut och posta till:

Stiftelsen Villa Vingarnas fond

C/O Sveriges Författarförbund

Box 3157

103 63 Stockholm

Blanketten ska vara poststämplad senast den 1 augusti 2020

För ytterligare information, kontakta  ewa.ulander@forfattarforbundet.se