Villa Vingarnas styrelse utlyser nya rum i den takt stiftelsens ekonomi tillåter.
Vi har tyvärr ingen möjlighet att behandla ansökningar som kommer in före eller efter ansökningsperioderna.

  • Stipendier ur fonden ska enligt stadgarna gå till förtjänta svenska författare, i behov därav.
  • Stipendiet innebär att stiftelsen ger ett bidrag motsvarande hyran för ditt arbetsrum (dock max 3000 kr/mån) i tre år.
  • Du som söker ska antingen ha ett befintligt arbetsrum, eller vara beredd att hyra ett arbetsrum inom ca tre månader efter tilldelat stipendium.
  • Stipendiet utbetalas mot uppvisande av hyreskontrakt eller hyresavi. Stiftelsen kan tyvärr inte bistå med förmedling av lämpliga arbetsrum utan det åligger stipendiaten.
  • Rummet kan ligga var som helst i Sverige, men kan inte ligga i den sökandes/sökandens familjs bostad (där sökande har sin hemvist) eller i annan egen fastighet (t ex sommarstuga).

Stipendiet söks på ett formulär som är tillgängligt endast under aktuell ansökningsperiod.

Juryn fattar beslut 20 augusti, vilket innebär att besked lämnas 22 augusti.

För ytterligare information, kontakta Ewa Ulander