Villa Vingarnas styrelse utlyser nya rum i den takt stiftelsens ekonomi tillåter. Tyvärr kan vi inte utlysa arbetsrumsstipendium under 2024. Det finns för närvarande inte tillräckligt med fria medel i stiftelsen.

 

Vi har tyvärr ingen möjlighet att behandla ansökningar som kommer in före eller efter ansökningsperioderna.

  • Stipendier ur fonden ska enligt stadgarna gå till förtjänta svenska författare, i behov därav.
  • Stipendiet innebär att stiftelsen ger ett bidrag motsvarande hyran för ditt arbetsrum (dock max 3000 kr/mån) i tre år.
  • Du som söker ska antingen ha ett befintligt arbetsrum, eller vara beredd att hyra ett arbetsrum inom ca tre månader efter tilldelat stipendium.
  • Stipendiet utbetalas mot uppvisande av hyreskontrakt eller hyresavi. Stiftelsen kan tyvärr inte bistå med förmedling av lämpliga arbetsrum utan det åligger stipendiaten.
  • Rummet kan ligga var som helst i Sverige, men kan inte ligga i den sökandes/sökandens familjs bostad (där sökande har sin hemvist) eller i annan egen fastighet (t ex sommarstuga).

För ytterligare information, kontakta Ewa Ulander