superminiutropNästa ansökningsperiod öppnar våren 2020

 

Stiftelsen Karin och Gösta Rittners stipendiefond har till ändamål att genom stipendier till studerande ungdom, författare och konstnärer främja deras utbildning. Resestipendium ur Karin och Gösta Rittners fond utlyses vartannat år enligt stiftelsens stadgar, till yngre, lovande författare.

Stipendiet ska användas till en studieresa. Stipendiaten ska efter resan avge utförlig berättelse om sin resa till stiftelsens styrelse.

Sveriges Författarförbund har att till stiftelsens styrelse lägga fram minst tre nomineringar. Stiftelsens styrelse fattar slutgiltigt beslut om stipendieutdelning.

Ingen särskild ansökningsblankett finns. Skicka ett brev med en kort beskrivning av dig själv, av studieresan du önskar företa samt förteckning över publicerade verk.

Sökande måste inte vara medlem av Sveriges Författarförbund.

Skicka ansökan till

Rittners stipendiefond
c/o Sveriges Författarförbund
Box 3157
103 63 Stockholm

Vid frågor, kontakta Irma Håkansson Eiritz på Sveriges Författarförbund, irma.hakanssoneiritz@forfattarforbundet.se eller 08-545 132 14.