Vi har tyvärr ingen möjlighet att behandla ansökningar som kommer in före eller efter ansökningsperioden.

Stiftelsen Karin och Gösta Rittners stipendiefond har till ändamål att genom stipendier till studerande ungdom, författare och konstnärer främja deras utbildning.

Sveriges Författarförbund utlyser resestipendium ur Karin och Gösta Rittners fond vartannat år enligt stiftelsens stadgar, till yngre, lovande författare (vartannat år sker utlysningen av Konstakademien)

Ansökningsformuläret nås via följande länk Ansökningsformulär 2024. Ansökan ska ha inkommit till Sveriges Författarförbund, stipendier@forfattarforbundet.se senast den 18 april 2024.

Stipendiet ska användas till en studieresa. Stipendiaten ska efter resan avge utförlig berättelse om sin resa till stiftelsens styrelse.
Sveriges Författarförbund har att till stiftelsens styrelse lägga fram minst tre nomineringar. Stiftelsens styrelse fattar slutgiltigt beslut om stipendieutdelning.

Sökande måste inte vara medlem av Sveriges Författarförbund.

Vid frågor, kontakta Irma Håkansson Eiritz på Sveriges Författarförbund, irma.hakansson-eiritz@forfattarforbundet.se eller 08-545 132 14.