Vi har tyvärr ingen möjlighet att behandla ansökningar som kommer in före eller efter ansökningsperioden.

Stiftelsen Sveriges Författarförbunds Jubileumsfond utlyser stipendier till svenska författare som har ekonomiska svårigheter till följd av bristande publiceringsmöjligheter, sjukdom, arbetslöshet, avtagande krafter eller hög ålder. Beslut om bidrag fattas av Jubileumsfondens styrelse.

Stipendierna utlyses en gång per år.

Mejla ansökan till stipendier@forfattarforbundet.se senast den 19 april 2023.
Ytterligare information lämnas av Irma Håkansson Eiritz, 08-545 132 14.