Vi har tyvärr ingen möjlighet att behandla ansökningar som kommer in före eller efter ansökningsperioden.

Stiftelsen Sveriges Författarförbunds Jubileumsfond utlyser stipendier till svenska författare som har ekonomiska svårigheter till följd av bristande publiceringsmöjligheter, sjukdom, arbetslöshet, avtagande krafter eller hög ålder. Beslut om bidrag fattas av Jubileumsfondens styrelse.

Stipendiet sökes via denna blankett och skickas per e-post senast den 16 april.

Du kan också posta blanketten till:

Sveriges Författarförbund
Jubileumsfonden
Box 3157
103 63 Stockholm