Vi har tyvärr ingen möjlighet att behandla ansökningar som kommer in före eller efter ansökningsperioden.

Stiftelsen Sveriges Författarförbunds Jubileumsfond utlyser stipendier till svenska författare som har ekonomiska svårigheter till följd av bristande publiceringsmöjligheter, sjukdom, arbetslöshet, avtagande krafter eller hög ålder. Beslut om bidrag fattas av Jubileumsfondens styrelse.

Det finns ingen ansökningsblankett utan du skriver ett brev där du redogör för varför du söker understöd. Ange vilken/vilka stiftelser och fonder som din ansökan avser. Ange gärna kontonummer redan i din ansökan så påskyndas handläggningen. Bifoga en kopia av din senaste slutgiltiga inkomstdeklaration samt även läkarintyg i de fall där sjukdom åberopas som skäl för ansökan. Ansökningar där ekonomiskt behov är styrkt med nämnda dokument kommer att prioriteras.

Ytterligare information lämnas av Irma Håkansson Eiritz, irma.hakansson-eiritz@forfattarforbundet.se  eller 08-545 132 14.