Vi har tyvärr ingen möjlighet att behandla ansökningar som kommer in före eller efter ansökningsperioden.

Astrid och Karl Otto Zamores understödsfond utlyser stipendier till äldre, behövande medlemmar, företrädesvis till ungdomsboksförfattare och översättare.

Beslut om bidrag ur ovanstående fond fattas av förbundsstyrelsen.

Stipendierna utlyses en gång per år via medlemsutskick. Från och med 2021 kommer en ansökningsblankett att bifogas utskicket och av den framgår vilka uppgifter som ska lämnas.

Ytterligare information lämnas av Irma Håkansson Eiritz, 08-545 132 14.