Vi har tyvärr ingen möjlighet att behandla ansökningar som kommer in före eller efter ansökningsperioden.

Astrid och Karl Otto Zamores understödsfond utlyser stipendier till äldre, behövande medlemmar, företrädesvis till ungdomsboksförfattare och översättare.

Beslut om bidrag ur ovanstående fond fattas av förbundsstyrelsen.

Det finns ingen ansökningsblankett utan du skriver ett brev där du redogör för varför du söker understöd. Ange gärna kontonummer redan i din ansökan så påskyndas handläggningen. Bifoga en kopia av din senaste slutgiltiga inkomstdeklaration samt även läkarintyg i de fall där sjukdom åberopas som skäl för ansökan. Ansökningar där ekonomiskt behov är styrkt med nämnda dokument kommer att prioriteras.

Ytterligare information lämnas av Irma Håkansson Eiritz, irma.hakansson-eiritz@forfattarforbundet.se  eller 08-545 132 14.