Vi har tyvärr ingen möjlighet att behandla ansökningar som kommer in före eller efter ansökningsperioden.

Astrid och Karl Otto Zamores understödsfond utlyser stipendier till äldre, behövande medlemmar, företrädesvis till ungdomsboksförfattare och översättare.

Beslut om bidrag ur ovanstående fond fattas av förbundsstyrelsen.

Stipendierna utlyses en gång per år via medlemsutskick.