Vi har tyvärr ingen möjlighet att behandla ansökningar som kommer in före eller efter ansökningsperioden.

Imber Nordin-Grips understödsfond utlyser stipendier till äldre kvinnliga författare som är medlemmar i Författarförbundet och som genom sjukdom eller andra svårigheter är i behov av ekonomiskt stöd.

Beslut om bidrag ur fonden fattas av förbundsstyrelsen.

Stipendierna utlyses en gång per år via medlemsutskick. Från och med 2021 kommer en ansökningsblankett att bifogas utskicket och av den framgår vilka uppgifter som ska lämnas.

Ytterligare information lämnas av Irma Håkansson Eiritz, 08-545 132 14.