Vi har tyvärr ingen möjlighet att behandla ansökningar som kommer in före eller efter ansökningsperioden.

Imber Nordin-Grips understödsfond utlyser stipendier till äldre kvinnliga författare som är medlemmar i Författarförbundet och som genom sjukdom eller andra svårigheter är i behov av ekonomiskt stöd.

Beslut om bidrag ur fonden fattas av förbundsstyrelsen.

Stipendierna utlyses en gång per år via medlemsutskick.

Ytterligare information lämnas av Irma Håkansson Eiritz, 08-545 132 14.