Vi har tyvärr ingen möjlighet att behandla ansökningar som kommer in före eller efter ansökningsperioden.

Kavalla, Grekland

Sveriges Författarförbund utlyser årligen åtta månadsstipendier för vistelse i gästhemmet i Kavalla i norra Grekland. Stipendierna löper en månad i taget, från mitten av mars till mitten av november, och innebär fri bostad samt ett resebidrag om 4 000 kr.

Stipendiaterna idkar självhushåll. I Kavallahuset finns 2 badrum med toalett, 2 separata toaletter, 2 kök, 1 stort arbetsrum, 1 sällskapsrum, altaner och en stor trädgård. I huset finns en dator med laserskrivare och skanner samt trådlöst internet.

Läs mer på Swedish Institute at Athens hemsida.

Rekommendationer gällande vaccinering
Gästhemmet i Kavalla rekommenderar alla besökare att vara fullt vaccinerade för covid-19.

Skogsbränder och andra aktuella händelser
Under sommaren förkommer ofta skogsbränder i Grekland. För mer information, besök Sweden Abroads hemsida.

Sveriges Författarförbunds vistelsestipendier

Författarförbundet utlyser vistelsestipendier till Aten, Kavalla (Grekland) och Runmarö (Stockholms skärgård) två gånger per år, under våren och hösten.

När stipendierna är aktuella att söka skickar Sveriges Författarförbund information om detta till medlemmarna. Utlysningarna publiceras också här på hemsidan.

Inga krav på kvalitet eller kvantitet på skrivna verk gäller vid ansökan, inte heller om man erhållit arbetsstipendier eller garanterad författarpenning från Sveriges författarfond. Däremot tar man hänsyn till om sökande har fått vistelsestipendium från Sveriges Författarförbund, Sveriges Dramatikerförbund och Svenska Journalistförbundet tidigare (karenstiden är fyra år), fått något av Författarförbundets övriga stipendier samt antal år som medlem i förbundet.

Det är många sökande till vistelsestipendierna. Om du tidigare har erhållit en reservplats har du större möjlighet att beviljas ett vistelsestipendium, än om du söker för första gången.