Vi har tyvärr ingen möjlighet att behandla ansökningar som kommer in före eller efter ansökningsperioden.

På grund av pandemin har det inte varit möjligt för tidigare utsedda stipendiater att utnyttja sitt stipendium. De har därför tilldelats nya vistelseperioder under 2021-2022. Till följd av det kommer vi att kunna utlysa dessa stipendier tidigast våren 2022 igen.
För information om regler och riktlinjer i Grekland, besök Sweden Abroads hemsida.

Kavalla, Grekland

Sveriges Författarförbund utlyser årligen åtta månadsstipendier för vistelse i gästhemmet i Kavalla i norra Grekland. Stipendierna löper en månad i taget, från mitten av mars till mitten av november, och innebär fri bostad samt ett resebidrag om 3 500 kr.

Stipendiaterna idkar självhushåll. I Kavallahuset finns 2 badrum med toalett, 2 separata toaletter, 2 kök, 1 stort arbetsrum, 1 sällskapsrum, altaner och en stor trädgård. I huset finns en dator med laserskrivare och skanner samt trådlöst internet.

Läs mer på Swedish Institute at Athens hemsida.

Sveriges Författarförbunds vistelsestipendier

Författarförbundet utlyser vistelsestipendier till Aten, Kavalla (Grekland) och Runmarö (Stockholms skärgård) två gånger per år, under våren och hösten.

När stipendierna är aktuella att söka skickar Sveriges Författarförbund information om detta till medlemmarna. Utlysningarna publiceras också här på hemsidan.

Inga krav på kvalitet eller kvantitet på skrivna verk gäller vid ansökan, inte heller om man erhållit arbetsstipendier eller garanterad författarpenning från Sveriges författarfond. Däremot tar man hänsyn till om sökande har fått vistelsestipendium från Sveriges Författarförbund, Sveriges Dramatikerförbund och Svenska Journalistförbundet tidigare (karenstiden är fyra år), fått något av Författarförbundets övriga stipendier samt antal år som medlem i förbundet.

Det är många sökande till vistelsestipendierna. Om du tidigare har erhållit en reservplats har du större möjlighet att beviljas ett vistelsestipendium, än om du söker för första gången.