Vi har tyvärr ingen möjlighet att behandla ansökningar som kommer in före eller efter ansökningsperioden.

Stipendiet kan endast sökas av medlemmar i Sveriges Författarförbund.

Åke Holmberg (”Ture Sventon”) testamenterade avkastningen av sina framtida upphovsrättsersättningar till en stipendiefond som fick namnet Stiftelsen Åke och Vera Holmbergs stipendiefond. Stiftelsens ändamål är att ge barn- och ungdomsboksförfattare samt översättare möjlighet att vistas i de nordiska länderna för förkovran, studier eller för att vinna arbetsro.

Stipendiebeloppen motsvarar kostnad för resa samt cirka en månads vistelse på något av de nordiska författarhusen. Utdelningsbeslut fattas av en särskild jury.

Vanligtvis utlyses dessa stipendier om våren. När stipendierna är aktuella att söka skickar Sveriges Författarförbund information om detta till medlemmarna.

Stipendiebeloppen är avsedda att motsvara kostnad för resa samt uppåt en månads vistelse på förslagsvis något av de nordiska författarhusen. Information om gästhem i Norden finns på Författarförbundets hemsida.

Observera att stipendiaten själv ansvarar för bokning av resa och vistelse. Det kan vara en god idé att kontrollera tillgängligheten på önskat gästhem innan man ansöker om stipendiet. Tilldelat stipendium ska utnyttjas före utgången av år 2021. Notera att en reseberättelse ska lämnas in efter avslutad resa.

Det finns ingen särskild ansökningsblankett men du som söker ska bifoga en kortfattad beskrivning över resan du önskar företa. Ange vilket nordiskt land du vill vistas i och vad resan syftar till.

Utdelningsbeslut fattas av en särskild jury.

Ytterligare information lämnas av Irma Håkansson Eiritz, irma.hakansson-eiritz@forfattarforbundet.se eller 08-545 132 14.