I Alltidhults skola var nobelpristagaren Harry Martinson elev, och landsbygdsskildraren Sven Edvin Salje skrev här sin första bok i Lovängsserien. Skolverksamheten började 1844, två år efter folkskolereformen, och pågick i nästan hundra år, till 1943. Idag ägs och drivs anläggningen, som är byggnadsminne, av Alltidhults Intresseförening. Stipendiet omfattar 1–2 veckors hyresfri sommarvistelse i den med vördnad renoverade lärarbostaden med tre rum och kök och fyra bäddar. Skolan är fridfullt belägen i den vackra naturen mellan sjöarna Halen och Raslången.

Stipendiet kan sökas av alla verksamma inom olika konstnärliga områden; litteratur, musik, bildkonst, film, teater, dans med mera. De som arbetar i Harry Martinsons och/eller Sven Edvin Saljes anda, eller med barn- och ungdomsverksamhet, prioriteras. Upp till tre stipendiater utses årligen och övriga kvalificerade sökande erbjuds boende till rabatterat pris.

Ansökningsblankett och mer information finns på Alltidhults intresseförenings hemsida.