I Alltidhults skola var nobelpristagaren Harry Martinson elev, och landsbygdsskildraren Sven Edvin Salje skrev här sin första bok i Lovängsserien. Skolverksamheten började 1844, två år efter folkskolereformen, och pågick i nästan hundra år, till 1943. Idag ägs och drivs anläggningen, som är byggnadsminne, av Alltidhults Intresseförening. Stipendiet omfattar 1–2 veckors hyresfri sommarvistelse i den med vördnad renoverade lärarbostaden med tre rum och kök och fyra bäddar. Skolan är fridfullt belägen i den vackra naturen mellan sjöarna Halen och Raslången.

Stipendiet kan sökas av alla verksamma inom olika konstnärliga områden; litteratur, musik, bildkonst, film, teater, dans med mera. De som arbetar i Harry Martinsons och/eller Sven Edvin Saljes anda, eller med barn- och ungdomsverksamhet, prioriteras. Upp till tre stipendiater utses årligen och övriga kvalificerade sökande erbjuds boende till rabatterat pris.

Ansökningsblankett och mer information finns på Olofströms kommuns hemsida, och mer om Alltidhult hittar du på Alltidhults intresseförenings hemsida.