Västra Götalandsregionens kulturnämnd har beslutat att stödja essäskrivande och kvalificerad kulturjournalistik med 500 000 kronor om året.

Syftet är att i en tid av snabb medial omvandling stimulera till skriftlig reflektion och bidra till att fördjupa det offentliga samtalet.

Berättigade att söka medel är skribenter och kulturtidskrifter verksamma i Västra Götalandsregionen. Medel kommer att utdelas till mellan 10 och 20 projekt per år. Maxbelopp för ett projekt är 50 000 kr.

Mer info om riktlinjer och ansökningsförfarandet finns här.