Östersjöns Författar- och Översättarcentrum i Visby är ett internationellt centrum för professionella författare och översättare från i första hand Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Tyskland och Sverige. I mån av plats välkomnas också författare och översättare från andra länder.

Författare och översättare kan söka vistelsestipendier för upp till en månad. Det finns också möjlighet att söka ett begränsat antal stipendier för resor och uppehälle. Centret söker varje år stipendiemedel från nordiska och europeiska program och andra fonder – antalet stipendier är därför avhängigt av hur mycket medel centret får från bidragsgivarna. Ansökningstiden är löpande.

Läs mer på Östersjöns Författar- och Översättarcentrums hemsida.