Har du författat vetenskapliga texter som kopieras för undervisningsändamål på högskolenivå? Då kan du ansöka om stipendium på 40 000 kronor.

Planerar du att genomföra något projekt som i vid mening kan underlätta eller stimulera kommunikationen mellan forskare och allmänhet? Då kan du ansöka om projektbidrag på 50 000–100 000 kronor.

Sista ansökningsdag är 30 september varje år. Beslut om utdelning fattas senare på hösten.

Mer information och ansökningsblanketter

För mer information om och blankett för att söka stipendium.
För mer information om och blankett för att söka projektbidrag.

För ytterligare information: Bonus Copyrights webbsida.