Har du författat vetenskapliga texter som kopieras för undervisningsändamål på högskolenivå? Då kan du ansöka om stipendium på 30 000 kronor.

Planerar du att genomföra något projekt som i vid mening kan underlätta eller stimulera kommunikationen mellan forskare och allmänhet? Då kan du ansöka om projektbidrag på 25 000 – 100 000 kronor.

Sista ansökningsdag är 30 september varje år. Beslut om utdelning fattas senare på hösten.

För ansökningsblankett och ytterligare information besök Bonus Copyrights hemsida.