Stiftelsen Längmanska kulturfonden grundar sig på ett kapital testamenterat 1859 av den finländske trävaruhandlaren Erik Johan Längman. Utdelning ur fonden ägde rum första gången 1919. Fonden skall främja humanistiska vetenskaper, naturvetenskaper, konst och litteratur eller folkbildningsverksamhet. Beviljade belopp är i regel i storleksordningen 15 000 – 50 000 kr.

Såväl enskilda personer som organisationer kan söka bidrag. Bidrag ges främst till särskilda ändamål, däremot inte till löpande verksamhet, periodiska skrifter eller liknande.

Ansökan skall göras på särskild blankett som kan laddas ned på Längmanska kulturfondens hemsida.