Kulturkontakt Nord är kontaktpunkt för det nordiska kultursamarbetet. Institutionen etablerades 2007 och är en del av Nordiska ministerrådets organisation. Kulturkontakt Nord skall i första hand ha ansvar för information och rådgivning samt fungera som sekretariat för de nordiska kulturministrarnas program och sakkunniggrupper. Kulturkontakt Nord skall också profilera nordiskt kultursamarbete i och utanför Norden.

Från Kulturkontakt Nord kan man bland annat söka mobilitetsstöd för vistelse i nordiskt eller baltiskt land.

Ansökningstider, blanketter och information finns på Kulturkontakt Nords hemsida.