Kulturfonden för Sverige och Finland är den största bilaterala fonden i Norden och har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk. Fonden delar ut aktivitetsbidrag och vistelsestipendier. Därutöver initierar och driver fonden egen projektverksamhet.

För mer information besök Kulturfonden för Sverige och Finlands hemsida.