Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka och Elin Wägner-sällskapet utlyser ett stipendium för boende fyra veckor i Elin Wägners Lilla Björka. Till detta kommer en stipendiesumma på 15 000 kronor.

Syftet med stipendiet är att under en månad ge möjlighet att kunna ägna sig åt att förbereda, genomföra eller färdigställa sin bok/avhandling/artikel/film/musik/konstverk i en både stimulerande och rofylld miljö.
Kriterier: Du som i ditt konstnärliga arbete skriver eller forskar om Elin Wägner eller i Elin Wägners anda, inom områdena jämställdhet, fred eller miljö.

Ansökan: I din ansökan ska du skriva kort om vem du är och vad du vill använda stipendiet till, vad du vill uppnå. Ansökan kommer att bedömas av en jury.
Mejla din ansökan senast 24 april 2024 till Birgitta Hansson.

Boendeperioden kan förläggas i september eller november månad.  På grund av allergier är husdjur och rökning inomhus inte tillåtet.
Frågor besvaras av Birgitta Hansson.