Stiftelsens syfte är att årligen till minne av Ann-Julie von Feilitzen Fresenius (1956 – 2022) ge ut ett litteraturstipendium på 75 000 kronor. Stipendiet ges som ett stöd till författare, skribent eller poet som är i början av sin författarkarriär. Den sökande ska skriva på svenska och ha publicerat minst ett verk. Vid urvalet av stipendiet är de värderingar som Ann-Julie von Feilitzen Fresenius stod för vägledande. Stipendiet kommer därför att tilldelas en sökande som har en god humanistisk grundsyn.

Mer information om ansökan hittar du här.