Härmed inbjuds de litteraturvetenskapliga institutionerna och avdelningarna vid landets universitet och högskolor att ge förslag på innehavare av Marta Sandwall-Bergströms stipendium 2015 till forskare inom barn- och ungdomslitteraturområdet. Stipendiet är på 85 000 kr.

Särskilda blanketter finns inte. Rekommendationer från professorer eller andra forskningsansvariga ska författas på ca en halv A4-sida och kortfattat motivera vederbörandes kandidatur. En verklista i urval ska bifogas, men inga andra underlag i form av betyg, skrifter eller manuskript. Förslag mottages till och med den 1 april 2015.

Mottagare utses av en jury tillsatt av stiftelsens styrelse.

 

för mer information