Denna beskrivning av en genomsnittsöversättares ekonomi presenterades vid möte under våren 2016 mellan Författarförbundets och Förläggare-föreningens förhandlingsdelegationer.

Klicka här för att ladda ned Standardöversättarkalkylen (pdf).