Under senvåren 2015 ges möjlighet för Sveriges Författarförbunds medlemmar att tillbringa 1-2 veckor i Elin Wägners hem Lilla Björka i Berg under perioden april – maj. Stipendiet innebär kostnadsfritt boende.

Det fria ordets hus i Växjö och Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka vill ge möjlighet för Författarförbundets medlemmar att förbereda, genomföra eller färdigställa sin bok/avhandling/artikel i en både stimulerande och rofylld miljö. Boendet passar mycket bra för par som arbetar tillsammans t.ex. illustratör/författare, översättare/författare.

Stipendiet är uppdelat under maj/april i två perioder där 1-2 personer kan bo i max två veckor per period. Stipendiaten får önska vilka veckor som ska bokas.

Stipendiet är ett samarbete mellan Det fria ordets hus, Växjö kommun, Sveriges Författarförbund och stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka.

För mer information och hur du ansöker, klicka här.

Mer om Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka.