Sveriges Författarförbund utlyser radiostipendier om totalt 90 000 kronor.

Medlen kommer från Copyswede-ersättningar för vidaresändning av radiokanaler. Berättigade att söka stipendium är alla fritt arbetande litterära upphovsmän såsom skön-, fack- och barn- och ungdomsförfattare, översättare, kulturskribenter och journalister vilkas texter eller egna radioinslag sänts i Sveriges Radio (P1, P2, P3, P4) under 2015 och framåt. Dramatiska verk omfattas inte. Medverkan som anställd kan inte åberopas. Stipendiesökande behöver inte vara medlem i Sveriges Författarförbund.

Ange i stipendieansökan den programmedverkan du vill åberopa.

 

Internetansökan (Författarförbundets medlemssidor)

Ansökningsblankett radiostipendier 2016 (pdf för utskrift)

Blankett kan även beställas från Författarförbundets kansli (sff@sff.info eller 08-545 132 00).
Sista ansökningsdag är fredag den 7 oktober 2016.

Läs mer på Författarförbundets sida för stipendier.