”Alla e-böcker ska vara tillgängliga för utlåning på landets bibliotek samtidigt som de är till försäljning”. Det är Sveriges kommuner och landstings utgångspunkt i samtalen med förlagen och distributörerna om framtidens e-boksutlåning.

Om det nu är så att biblioteken vill ha mer men samtidigt betala mindre, då är det ett stort problem för oss författare och översättare.

Ska allting vara tillgängligt direkt och utan begränsningar kommer modellen att kosta. Författarförbundet undrar om det offentliga är beredda att ta ordentligt ekonomiskt ansvar för det? Det är viktigt för bibliotekens legitimitet att författare och översättare kan få en bra ersättning.

Det är avgörande att samtalen mellan SKL, biblioteken, förlagen och distributörerna mynnar ut i en modell som är möjlig att finansiera med fortsatt rimliga nivåer för upphovsmännen.

Vi kommer inte att få någon statlig biblioteksersättning för böcker vi ger ut i digital form. Det beror på att en e-bok i upphovsrättslig mening räknas som en tjänst och därmed har andra förutsättningar än en tryckt bok. Det betyder i sin tur att vår ersättning för e-böckerna regleras i avtal med förlagen som i sin tur tar betalt av biblioteken.

För oss författare och översättare är det fortfarande lika centralt att vi kan leva på vårt skapande, oavsett om det vi skriver blir en e-bok eller en tryckt bok. Vi lägger fortfarande ner samma tid och arbete på vårt skrivande oberoende av format.

Det är en ödesfråga för Författarförbundet att få fram bra avtal.

Biblioteken är våra bästa vänner på många sätt, men när det gäller detta är det en ren ersättningsfråga. Vi har inte råd att sälja ut oss för billigt. Då har vi inte möjlighet att skriva nya böcker. Vi går med varje enskilt verk in och tar en stor ekonomisk, konstnärlig och personlig risk. Då måste det finnas en fungerande kommersiell marknad för e-boken att försörja sig på. Vi bör ha råd att arbeta. Utan våra verk skulle det inte finnas några bibliotek över huvud taget.

Ordet är fritt men inte gratis, det är Författarförbundets paroll, som i allra högsta grad gäller just i e-boksfrågan.

Gunnar Ardelius, förbundsordförande


”Ska allt vara tillgängligt kommer det att kosta”

Intervju med Gunnar Ardelius i SR Kulturnytt 17 dec 2013