Den som är på Bokmässan har dock möjlighet att lyssna till Anna Jungstrand redan där. Hon medverkar på Litteraturscenen, A01:60, fredag 29 september kl 10.20 i samtalet Sanning och stil. Direkt därefter, kl 11.00, medverkar hon i ytterligare ett samtal på Litteraturscenen: Sveriges första professor i sakprosa.

Fredag 29 september kl 10.20: Sanning och stil
Gränsdragningen mellan sanning och stil i sakprosan förblir ett återkommande samtalsämne i kulturdebatten. Var går gränsen mellan kravet på tydlig sanningshalt när man skriver sakprosa eller facklitteratur, och den enskilde författarens önskan att gestalta och skapa ett spännande narrativ? Anna Jungstrand, litteraturvetare och professor i sakprosa vid Linnéuniversitetet, samtalar med Ingrid Carlberg, författare och ledamot av Svenska Akademien, aktuell med boken Marionetterna och vinnare av Augustpriset för bästa fackbok 2012 för boken Det står ett rum här och väntar på dig: Berättelsen om Raoul Wallenberg.

Fredag 29 september kl 11.00: Sveriges första professor i sakprosa
Anna Jungstrand är den första innehavaren av Natur & Kulturs professur i sakprosa, med placering vid Linnéuniversitetet. Hon samtalar med Karin W. Tikkanen (Minerva, Författarförbundets sakprosasektion) och Per Kornhall (Läromedelsförfattarna) om sin egen forskning om sakprosa, samt hur hon som professor kan verka för att stärka sakprosans ställning i Sverige.

Natur & Kulturs professur i sakprosa har inrättats genom ett samarbete mellan Natur & Kultur, Sveriges Författarförbund, Läromedelsförfattarna och Linnéuniversitetet. Per Almgren, VD, Natur & Kultur, och Piia Posti, lektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet, ger bakgrunden till denna gemensamma och unika satsning.
Medarrangörer: Linnéuniversitetet, Läromedelsförfattarna och Natur & Kultur.

Foto: Jonathan Knape