Ett utdrag ur uppropet som finns att läsa i sin helhet på Expressen:

”Det gemensamma arbetet med att förstå orsak och verkan måste påbörjas. Att förstå varför det breda utbudet av litteratur når allt färre. Förstå varför de unga läser allt mindre. Varför läskunnigheten minskar. Varför det köps allt färre böcker. Varför boklådorna blir allt sällsyntare. Varför det lånas allt mindre på biblioteken. Varför biblioteken blir allt färre. Varför den professionella, kvalificerade, omsorgsfulla, kommunikativa och pedagogiska förmedlingen av litteratur, genom kritik, kulturjournalistik, bibliotekarier, lärare, cirkeldeltagare, föräldrar, blir alltmer sällsynt. Och förstå varför den genomsnittliga inkomsten för nordiska författare och översättare sjunkit drastiskt. Varför upplagorna minskat kraftigt. Varför ersättningen för en ljudbok är en bråkdel av den för en tryckt bok. Och slutligen hur allt det här är sammankopplat med vidmakthållandet och utvecklingen av den parlamentariska demokratin.”

Uppropet är undertecknat av Danmarks Författarförbund, Danmarks Översättarförbund, Finlands Författarförbund, Finlands Fackförfattarförbund, Finlands Översättarförbund, Finlands svenska författareförening, Färöarnas författarförbund, Islands Författarförbund, Islands Fackförfattarförbund och Sveriges Författarförbund. Tillsammans representerar organisationerna närmare 12 500 författare och översättare i fem nordiska länder.