Läs Ceatls uttalande här.

Ceatl

Ceatl, Conseil européen des associations de traducteurs littéraires eller European Council of Literary Translators’ Associations, grundades 1993 och är en facklig organisation som samlar översättarorganisationer från cirka fyrtio europeiska länder. Författarförbundet är en av medlemsorganisationerna och har en delegat och en andradelegat. Organisationen bevakar översättares situation i hemländerna och gentemot EU och bedriver visst lobbyarbete.