I ett pressmeddelande beklagar Reportrar utan gränser att den svenska riksåklagaren beslutat att inte riva upp det tidigare beslutet om att inte utreda brott mot mänskligheten i fallet Dawit Isaak. Läs hela pressmeddelandet nedan.
”Det är bara genom att oavlåtligt tydligt och öppet försvara våra mänskliga rättigheter som de alls kan ha någon verkan”, kommenterar Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll det dystra beslutet.

Pressmeddelande 2021-11-29 från Reportrar utan gränser

”Reportrar utan gränser beklagar idag den svenska riksåklagarens beslut att inte riva upp tidigare beslut att inte utreda brott mot mänskligheten i fallet med den fängslade svensk-eritreanska journalisten Dawit Isaak. ”Åklagaren överger Dawit, en svensk medborgare”.

”Min uppfattning är att utredningssvårigheterna är så uppenbara att en förundersökning inte ska inledas”. Så motiverar vice riksåklagare Katarina Johansson Welin beslutet att inte misstanke om brott mot mänskligheten ska utredas i Dawit Isaaks fall.

– Här överger åklagaren Dawit. Men Sverige har en skyldighet att skydda sina medborgare. Därför skall vi nu se om inte även Sverige måste ställas till svars, säger Björn Tunbäck som samordnar Reportrar utan gränsers arbete för Dawit Isaak.

Åklagarmyndigheten skriver i beslutet att de misstänker att Dawit Isaak utsätts för brott mot mänskligheten i form av påtvingat försvinnande. Sedan två decennier hålls han fängslad utan rättegång i Eritrea. Han och hans kollegor som fängslades 2001 är de journalister som suttit fängslade längst i hela världen.

Reportrar utan gränser, Dawits bror Esayas Isaak, hans svenska jurister och flera tunga internationella jurister lämnade in en brottsanmälan i oktober 2020. Anmälan gäller tortyr, påtvingat försvinnande och brott mot mänskligheten, vilket är ett så allvarligt internationellt brott att universell jurisdiktion gäller. Därför kan det utredas av alla länder.

Bland anmälarna finns Kanadas förre justitieminister Irwn Cotler, FN:s tidigare människorättskommissarie Navi Pillay, mottagaren av Nobels fredspris och advokaten Shirin Ebadi och den förra ordförande i den afrikanska kommissionen för mänskliga rättigheter, Pansy Tlakula. Alla anser att de är det är Sveriges plikt att utreda brottsmisstankarna. Fyra av anmälarna underströk detta så sent som i en artikel i förra veckan.

– Vice riksåklagaren påstår i sitt beslut idag att de personer vi anmält inte väntas komma hit frivilligt. Det är inte sant. Eritreas utrikesminister var här för bara några veckor sedan, och presidentens särskilde rådgivare, även han bland de misstänkta, reste samtidigt runt i Europa. Det är lätt för vilken åklagarmyndighet som helst att ta in dem på förhör, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser Sverige.

Enligt riksåklagarens beslut skulle en förundersökning kräva att åklagarna åker till Eritrea. Vice riksåklagare förklarar att de eritreanska myndigheterna inte lär vilja samarbeta.
– Sådana omständigheter har inte hindrat samma åklagaravdelning att börja utreda giftgasattacken i Syrien 2013, eller misstankarna mot Lundin Oils verksamhet i Sudan där utredningen tog 12 år. Inte heller lät svenska åklagare bli att utreda misstankarna om folkrättsbrott och mord mot en iransk man som åtalats för att ha deltagit i massavrättningar i Iran 1988, säger Erik Halkjaer.

Reportrar utan gränser understryker vikten av att Sverige och den svenska åklagarmyndigheten tar sitt ansvar för övergrepp på svenska medborgare utomlands och i försvaret av mänskliga rättigheter globalt.

Erik Halkjaer och Björn Tunbäck, Reportrar utan gränser Sverige”

Free Dawit

Sveriges Författarförbund ingår i mediekampanjen Free Dawit, en samarbetsgrupp som verkar för frigivandet av den svensk-eritreanske författaren och journalisten Dawit Isaak, som greps i Eritrea den 23 september 2001. Han har suttit fängslad sedan dess, utan åtal eller rättegång, och är idag EU:s ende samvetsfånge. Läs mer.