Regionombud

Författarförbundets regionombud träffades den 12 november på Författarnas Hus i Stockholm för att tillsammans med representanter från Författarförbundet, KLYS, Biblioteksrådet och Författarcentrum prata om kulturpolitiska utmaningar, regional samverkan och ordets värde. Ett mycket lyckat forum där många tankar utbyttes och flertalet kontakter knöts.

Ingemar Lönnbom, regionombud i Blekinge, skrev ett mycket fint blogginlägg om träffen!

Bilden: Sveriges Författarförbunds regionombud, stående från vänster: Ingemar Lönnbom, Blekinge, Åsa F Jägerhorn, Kalmar, Jan Ohlson, Värmland, Torgny Karnstedt, Skåne, Gunnar Ardelius, förbundsordförande, Marita Jonsson, Gotland, Peter Nilsson, Västra Götaland, Maria Larsson, Uppsala, Clas Thor, Örebro. Sittande från vänster: Maria Fagerberg, Östsam, Liv Larsson, Norrbotten, Anna Pia Åhslund, Halland och Lotte Mjöberg, biblioteksombud Stockholm.