Med Sörmland avses i sammanhanget Region Sörmland, dock inte södra halvan av Stockholm (som i och för sig tillhör landskapet S-land).

Den som ansöker måste inte vara skriven eller heltidsbosatt i regionen. Sörmlandskopplingen kan även innebära att man är född i Sörmland, har skrivarlya/fritidshus där eller sörmlandsmotiv i den egna litterära produktionen.

Läs mer här.