Medlen kommer från Copyswedeersättningar för vidaresändning av radiokanaler.

Stipendierna är till för alla fritt arbetande litterära upphovsmän såsom skön-, fack- och barn- och ungdomsförfattare, översättare, kulturskribenter och journalister vilkas texter eller egna radioinslag sänts i Sveriges Radio (P1, P2, P3, P4).

Följande personer har tilldelats 10 000 kronor vardera:
Tomas Bannerhed, Ulf Eriksson, Tove Folkesson, Anna Charlotta Gunnarsson, Eva-Lotta Hultén, Lina E Johansson, Patricia Lorenzoni, Peter Mosskin och Eva Ström.

superminiutropAnsökningsperioden 2016 är nu över. Håll utkik på fortfattarforbundet.se efter nästa ansökningstillfälle!