radiopriset

Sveriges Författarförbunds Radiopris 2015 går till radioproducenten Lennart Wretlind

Lennart Wretlind får priset för sina outtröttliga musikaliska resor i såväl fantastiska som högst verkliga världar. Hans minimalistiska uttryck rymmer exakt så mycket som behövs för att skapa maximalt utrymme åt lyssnaren att få kontakt med kulturer många av oss annars sällan skulle möta. Eller ens veta om att de fanns.

Priset delades ut den 8 december 2015. Prissumman är 50 000 kronor.