Stina Wollter är konstnär, författare, föreläsare och programledare. Som få andra har hon tagit strid för allas rätt att uttrycka sig själva och ta sin rättmätiga plats i samhället. Med sin konst, sina texter, sina radioprogram, sina bildberättelser och selfies och sin ständiga dialog med följarna på Instagram ifrågasätter hon omöjliga normer och orimliga ideal och stångas mot sexism, mobbning och diskriminering.

Författarförbundets Radiopris tilldelas en litterär upphovsperson som bidragit till att befästa och utveckla ljudradions ställning som medium för skön-, fack- eller barn- och ungdomslitterära prestationer.

Prissumman är 50 000 kronor. Prisutdelningen sker i Författarnas och översättarnas hus (Drottninggatan 88B, Stockholm) torsdag den 21 november kl. 18.00.

Kontakt:

Ewa Ulander, Sveriges Författarförbund (ewa.ulander@forfattarforbundet.se) 070 330 84 82
Fredrik Wadström, Sveriges Radio, 0708 71 41 95