Gå till innehållet

Hur skyddar jag mitt manus?

När du låter andra ta del av ditt manus, till exempel för bedömning av en professionell lektör eller bara för synpunkter från vänner, kan dessa personer inspireras av din idé eller i värsta fall använda hela idén till ett eget manus. Det är en risk, men en nödvändig risk att ta för att komma vidare i utgivningsprocessen. De flesta seriösa förlag hanterar manus på ett godtagbart sätt och de lektörer som anlitas är professionella i sin hantering av uppgifter av känslig karaktär. Det finns förstås undantag och det förekommer att både idéer och hela verk plagieras på ett otillbörligt sätt. Tyvärr är det svårt att skydda sig emot det helt och hållet, men det finns några saker man kan göra för att minska risken att det händer.

Oavsett om du är författare eller översättare som söker utgivning kan du först fundera på om det är nödvändigt att hela manuset presenteras eller om det kan räcka med bara en synopsis. Det senare kan vara en god idé om du skriver sakprosa och har en idé till en facklitterär bok eller om du skriver skönlitterärt för barn eller vuxna och har en idé till en serie böcker om samma karaktärer.

För att inskärpa vikten av att manuset/synopsisen/provöversättningen hanteras konfidentiellt är det en enkel åtgärd att märka manuset med © ditt namn och årtal. Symbolen står för ”copyright” och är i princip mer regel än undantag att ange i böcker.

Märkningen fyller inte någon egentlig juridisk funktion i Sverige, men © är en internationellt vedertagen symbol som för de flesta kännetecknar en varning för att det inte är tillåtet att använda verket i fråga utan att be någon om lov.

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.