Gå till innehållet

Skatterådgivning

Yrkesverksamma författare och översättare är skatterättsligt att betrakta som näringsidkare. Sveriges Författarförbund lägger ned ett omfattande arbete på att försöka förbättra situationen för de litterära yrkesutövarna vad gäller skatter och sociala avgifter. Däremot har Författarförbundet inte möjlighet att inom ramen för medlemsservicen ge råd i frågor som gäller författare och översättare som privatpersoner, exempelvis frågor om sjukpenning, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning etc. Författarförbundet har heller ingen a-kassa. Ta istället kontakt med Försäkringskassan och din a-kassa direkt.

Besök även Konstnärsnämndens webbsida ”Konstnärsguiden”. Konstnärsnämndens guide som berör konstnärers (inom alla konstområden) villkor i trygghets- och skattesystemen.

Skatt- och deklarationsservice

Medlemmar i Författarförbundet kan få hjälp med att upprätta självdeklaration av redovisningskonsulter och har tillgång till deklarationsråd. Varje år har medlemmarna också möjlighet att delta i en deklarationskurs.

En lista över rekommenderade redovisningskonsulter samt deklarationsråd finns att hämta genom att logga in på ”Mina sidor”. Här finns även en lista över aktuella belopp- och procentsatser vad gäller skatt.

 

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.