Måndagen den 9 mars firades Internationella kvinnodagen med Kvinnor vid brunnen, poesiuppläsningar på Författarnas och översättarnas hus. Åtta poeter medverkade: Arazo Arif, Aase Berg, Ola Hosamow, Alma Kirlic, Felicia Mulinari, Helene Rådberg, Lena Sjöberg och Carolina Thorell. Det kom många åhörare som förutom poesi bjöds på mat och dryck.

Kvinnor vid brunnen

Viveka Sjögren inledde kvällen med bakgrundshistorien: ”Rubriken Kvinnor vid Brunnen kommer från en händelse i ett flyktingläger någonstans i världen, som berättats för oss av en av våra medlemmar som arbetar för Röda korset. De som var där för att hjälpa till i det dagliga livet såg hur kvinnorna tvingades bära vatten långt, från en brunn i lägrets utkant. Man tänkte att det vore mycket enklare för kvinnorna att kunna hämta sitt vatten centralt. Ledningar drogs. Men varje morgon var ledningarna förstörda. Vem förstörde dem? Kvinnorna själva, visade det sig. De behövde sin stund tillsammans vid brunnen i lägrets utkant. Det hade för dem blivit en fredad plats där de kunde mötas utan lyssnande vakter och för vissa, utan kontrollerande makar, fäder och bröder.”

Sista bilden i bildspelet, från vänster: Felicia Mulinari, Alma Kirlic, Arazo Arif, Helene Rådberg, Lena Sjöberg, Carolina Thorell och Aase Berg. Saknas gör Ola Hosamow.