Stödet kan sökas av förlag och författare tillsammans.
Författare kan även ansöka om stöd för provöversättning.
Läs mer på Västra Götalandsregionens hemsida.