Ett samtal om hur coronakrisen påverkar översättare och översatt litteratur. Medverkar gör Andreas Norman från Sveriges Författarförbund och Håkan Bravinger från Norstedts förlag. Samtalsledare är Daniel Gustafsson från Översättarcentrum.

Samtalet hittar du här.