Gå till innehållet

Översättare avråds från att teckna avtal med Bonnierförlagen

Författarförbundet avråder översättare från att ingå avtal med Bonnierförlagen

Författarförbundet beklagar det nya översättaravtal som Bonnierförlagen ensidigt har tagit fram. Vi anser att villkoren i avtalet är oskäliga och avråder alla översättare från att acceptera det.

Gunnar Ardelius, ordförande i Sveriges Författarförbund

Peter Samuelsson, ordförande i Översättarsektionen