Styrelsen för Stockholms Arbetareinstitutsförening har utsett Torgny Karnstedt till mottagare av Örjan Lindberger-priset 2018. Priset, som är på 100 000 kronor, delas ut till författare, forskare eller pedagog som gjort betydande insatser för att främja intresset och förståelsen för diktkonst, berättarkonst och dramatik.

Torgny Karnstedt, född 1952, är författare, föreläsare och pedagog. I 30 år har han arbetat med ungdomar för att väcka deras intresse för skönlitterär läsning och eget skrivande. En del av hans böcker är direkt resultat av detta arbete.

Han debuterade 1977 med boken Slamfarmen och har därefter gett ut ett tiotal böcker.

Torgny Karnstedt har haft flera förtroendeposter inom föreningar som på olika sätt vill främja läsning och skrivande, och 1994 – 2000 satt han i Författarförbundets styrelse.

Torgny Karnstedt är en flitig föreläsare och pedagog. Han besöker högstadieskolor, gymnasieskolor, folkhögskolor, folkbibliotek och föreningar runt om i landet. Hans undervisning bygger på såväl hans egna som på andras böcker.

Torgny Karnstedt har en omvittnad förmåga att väcka intresse för litteratur och läsning hos ungdomar som tidigare inte velat se åt en bok. Han har därför blivit en efterfrågad och ofta anlitad medverkande i stora landsomfattande läsprojekt.

Sedan 1990-talet medverkar Torgny Karnstedt regelbundet i träffar som ABF och fackförbund inom LO anordnar i projektet Läs för mig pappa. Syftet är att få män att läsa mer för sina barn och genom att visa intresse för eget läsande bli goda förebilder för barnen.

Kulturrådets projekt Skapande skola och ABF:s Boken på arbetsplatsen är andra stora projekt som Karnstedt medverkat i.

Styrelsen finner att Torgny Karnstedt är en värdig mottagare av Örjan Lindberger-priset.

Styrelsen för Stockholms Arbetareinstitutsförening i december 2017.