Sveriges Författarförbunds stadgar

antagna den 14.12.1970

och ändrade genom stämmobeslut den 20.11.1971, 3.3.1973, 24.11.1973, 22.11.1975, 15.5.1976, 14.5.1977, 26.11.1977, 25.11.1978, 12.5.1979, 24.11.1979, 31.5.1980, 16.5.1981, 15.5.1982, 28.5.1983, 26.5.1984, 24.5.1986, 25.5.1991,13.11.99, 20.11.04, 21.04.07, 26.04.08, 16.05.09, 11.05.12, 09.05.2015, 21.05.2016 och 20.05.2017.