Sveriges Författarförbund har till uppgift att tillvarata medlemmarnas ekonomiska och ideella intressen och ska därvid särskilt enligt stadgarna:

  • genom ständig bevakning av upphovsrätten och de lagbestämmelser som reglerar denna verka för medlemmarnas rätt till rimligt utbyte av sitt arbete
  • genom avtal med motparter skapa ekonomisk och social trygghet för medlemmar, enskilt och som kår
  • bevaka medlemmarnas moraliska rätt så att deras verk inte förvanskas eller offentliggörs på ett sätt som strider mot deras egna avsikter
  • ständigt försvara yttrandefriheten och därmed säkerställa rätten till fri debatt
  • skydda och hjälpa de medlemmar som genom att utöva yrket kommer i konflikt med motparter eller myndigheter eller råkar i andra svårigheter.

Sveriges Författarförbunds stadgar
antagna den 14.12.1970 och ändrade genom stämmobeslut den 20.11.1971, 3.3.1973, 24.11.1973, 22.11.1975, 15.5.1976, 14.5.1977, 26.11.1977, 25.11.1978, 12.5.1979, 24.11.1979, 31.5.1980, 16.5.1981, 15.5.1982, 28.5.1983, 26.5.1984, 24.5.1986, 25.5.199https://forfattarforbundet.se/app/uploads/2020/09/STADGAR-augusti-2020.pdf1,13.11.99, 20.11.04, 21.04.07, 26.04.08, 16.05.09, 11.05.12, 09.05.2015, 21.05.2016, 20.05.2017, 25.05.2019, 29.08.2020 och 27.05.2023.