Sveriges Författarförbund har till uppgift att tillvarata medlemmarnas ekonomiska och ideella intressen och ska därvid särskilt enligt stadgarna:

  • genom ständig bevakning av upphovsrätten och de lagbestämmelser som reglerar denna verka för medlemmarnas rätt till rimligt utbyte av sitt arbete
  • genom avtal med motparter skapa ekonomisk och social trygghet för medlemmar, enskilt och som kår
  • bevaka medlemmarnas moraliska rätt så att deras verk inte förvanskas eller offentliggörs på ett sätt som strider mot deras egna avsikter
  • ständigt försvara yttrandefriheten och därmed säkerställa rätten till fri debatt
  • skydda och hjälpa de medlemmar som genom att utöva yrket kommer i konflikt med motparter eller myndigheter eller råkar i andra svårigheter.

Sveriges Författarförbunds stadgar
antagna den 14.12.1970 och ändrade genom stämmobeslut den 20.11.1971, 3.3.1973, 24.11.1973, 22.11.1975, 15.5.1976, 14.5.1977, 26.11.1977, 25.11.1978, 12.5.1979, 24.11.1979, 31.5.1980, 16.5.1981, 15.5.1982, 28.5.1983, 26.5.1984, 24.5.1986, 25.5.1991,13.11.99, 20.11.04, 21.04.07, 26.04.08, 16.05.09, 11.05.12, 09.05.2015, 21.05.2016, 20.05.2017, 25.05.2019 och 29.08.2020.