Sveriges Författarförbund förvaltar ett litet antal av Sveriges avlidna författares litterära rättigheter (texträttigheter) på uppdrag av arvingarna.

Ivar Lo-Johansson
Per Anders Fogelström
Åke Holmberg
Lars Englund
John O. Ericsson

Om du önskar använda någon av dessa författares texter är du välkommen med en rättighetsförfrågan. Skriv till forvaltningar@forfattarforbundet.se

För en snabb hantering är vi tacksamma om du skickar med en kopia av den text du önskar använda. Vi behöver även information om var texten skall användas och i vilket sammanhang, exempelvis upplagans storlek om texten skall användas i tryckt form, eller nyttjandets längd ifall det gäller en digital publicering.

Om du söker uppgifter om andra rättighetsinnehavare till avlidna författares verk, kontakta ALIS eller Författarfonden.