Sveriges Författarförbund förvaltar ett litet antal av Sveriges avlidna författares litterära rättigheter (texträttigheter) på uppdrag av arvingarna.

  • Selma Lagerlöf (upphörde 2011, numera fria rättigheter)
  • Hjalmar Gullberg (upphörde 2013 – kontakta istället Lunds universitet via krister.astrand@eken.lu.se)
  • Ivar Lo-Johansson
  • Per Anders Fogelström
  • Åke Holmberg
  • Lars Englund
  • John O. Ericsson

 

Om du önskar använda någon av dessa författares texter är du välkommen med en rättighetsförfrågan.

Skriv till oss:
Sveriges Författarförbund
Att. Juridiska avdelningen
Box 3157
103 63 Stockholm.

eller juridik@forfattarforbundet.se

För en snabb hantering är vi tacksamma om du skickar med en kopia av den text du önskar använda. Vi behöver även information om var texten skall användas och i vilket sammanhang, exempelvis upplagans storlek om texten skall användas i tryckt form.

Om du söker uppgifter om andra rättighetsinnehavare till avlidna författares verk, kontakta ALIS eller Författarfonden.