Glädjande besked från Copyswede:

En efterlängtad överenskommelse har nu kommit till stånd där Copyswede och Elektronikbranschen har slutit ett nytt branschavtal som reglerar hur det svenska systemet för privatkopieringsersättning (PKE) ska tillämpas. Det betyder att ersättningarna kan börja kassera in och komma rättighetshavarna till godo.

Branschavtalet innebär en rad förbättringar och tydliga regler, där parterna är eniga om bland annat nya ersättningsnivåer för produkter såsom datorer, surfplattor och mobiler – för mobiler från januari 2009 och för övriga produkter från september 2013. Detta gör att den skuld till kulturskaparna som uppstått nu kan betalas.

– Det är mycket glädjande att vi nu har ett samförstånd med elektronikbranschen. De här ersättningarna är viktiga för ett långsiktigt, hållbart kulturskapande. Inte minst ser vi det i dessa dagar, när kulturskapare i Sverige och övriga världen har det extra tufft med inställda föreställningar, konserter och produktioner, säger Copyswedes vd Mattias Åkerlind.

För elektronikbranschens aktörer innebär det nya branschavtalet framförallt att systemet kring privatkopieringsersättning blir tydligt, enkelt och förutsägbart. Importörer och återförsäljare som tidigare av olika skäl avstått att redovisa och betala har nu möjlighet till detta.

Nyligen tillsatte regeringen en utredning med syftet att modernisera PKE-systemet, något som välkomnas av såväl elektronikbranschens aktörer som Copyswede.

– Utredningen vill säkerställa att kulturskaparna på ett effektivt sätt får den ersättning de har rätt till när deras arbete kopieras för privat bruk. Det är välkommet, inte minst som ny teknik och nya digitala tjänster fortsätter att öka spännvidden på sätten vi kopierar film, musik, tv och annat upphovsrättsskyddat material, säger Copyswedes vd Mattias Åkerlind.

Överenskommelsen som offentliggjorts idag, den 6 oktober, mellan Copyswede och Elektronikbranschen är tänkt att fungera tills ett nytt system är klart att implementeras.

PKE-webbinarier för medlemskretsen inom kort

Under hösten, med start kort efter avtalstecknandet, kommer vi att hålla PKE-seminarier för att närmare informera om vad överenskommelsen med Elektronikbranschen betyder för er medlemmar nu och framöver samt hur den förhåller sig till den av regeringen nyligen tillsatta utredningen för att se över hur ett framtida PKE-system ska se ut.

Branschavtalets innehåll

Avtalet i sin helhet och ytterligare information om till exempel de nya tarifferna finns på Copyswedes webbsida.