Hej Månadens medlem, kan du presentera dig för oss?
Jag har studerat engelsk litteratur och sociologi i USA och Turkiet. Jag fick intresse för politisk sociologi och värderingar. Jag flyttade till Sverige efter att mina skrifter blev föremål för politiskt tryck mot mig.

Vad utmärker dina böcker?
Jag fokuserar på individualism och undersökte den för att mäta nivån på detta värde i det turkiska samhället jämfört med kollektivism. Mina böcker är baserade på forskning och jag försöker skapa kopplingar mellan värderingar och demokrati.

Vilka av dina böcker är viktigast för dig?
Boken jag skrev med min före detta make Erol Özkoray om upproret 2013 i Turkiet ”Fenomenet Gezi” (2016, Troltrumma) är den viktigaste boken för mig, eftersom den fångade ett historiskt ögonblick i det turkiska samhället som beskriver och analyserar det första folkupproret.

Varför skriver du sakprosa?
Som sociolog har jag bra ämnen att studera och skriver om sociala frågor. Men jag begränsar mig inte till facklitteratur. Jag har en plan att skriva en historisk roman som kommer att täcka en koppling mellan det bysantinska riket och Skandinavien.

Vilka författare inspirerar dig och varför?
Max Weber är min viktigaste författare. Han var en flerdimensionell tänkare och teoretiker. Han baserade sin teori på vikten av individuellt och individuellt beteende snarare än samhället som helhet. Han gav också djup åt sociologin genom att introducera och tolka metoder snarare än en strikt empirisk metod som fanns före honom. Detta revolutionerande tänkande bidrog också till min utbildning.

Vad skriver du om just nu?
Jag arbetar med en bok om det svenska samhället, dess värden och deras reflektion över människors vissa beteenden. Det kommer att baseras på mina observationer och undersökningar gjorda av World Values Survey.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Jag kan inte föreställa mig en dag utan att läsa, skriva, umgås och vara ute i naturen. Innan virusutbrottet deltog jag i seminarier och föreläsningar minst en gång i veckan.

Hur hanterar du samspelet mellan professionellt skrivande och forskning och skrivande?
För mig är forskning och skrivande mycket ihopkopplat. Forskning är grunden för mitt skrivande. Jag känner mig trygg när jag baserar mitt skrivande på vetenskapliga fakta. Det ger också trovärdighet till de böcker jag skriver.

Vad tycker du om facklitteraturens ställning i Sverige idag?
Sverige är ett samhälle som öppet och här kan alla fritt diskutera sina frågor. Ibland sker denna diskussion i en liten värld som inte har ett sammanfattande perspektiv, men jag gillar kreativa och stimulerande böcker i Sverige baserat på fakta och forskning.

Finns det en annan författares bok som du skulle ha velat ha skrivit?
Jag har respekt och beundran för författare som ger oss en ny vision. Jag trodde inte att jag borde ha skrivit vad andra gjorde.